Офіційний сайт ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
Головна
Історія
Інформація про збори акціонерів
Протоколи зборів акціонерів
Інформація про річні звіти товариства
Інформація про зміну складу посадових осіб
Відомості про хранителя акцій
Інформація про значні правочини
Інформація про зміну назви і типу товариства
Методи будівництва суден
Лабораторія
Дистрибуція
Дозвільні документи
Вакансії

   Відомості про хранителя акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ;,
(далі – «Товариство») повідомляє:

Беручи до уваги  Постанову Правління Національного банку України від 14.09.2015 № 602  «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗПРОМБАНК», керуючись п. 9.3.2. договору про відкриття  рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів №24-б  від 21,07,11 року укладеного між ПАТ  «Завод «Ленінська кузня»,  та ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», п. 9 розділу 5  ПОЛОЖЕННЯ про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 за № 47, Наглядовою радою товариства, 16 жовтня  2015   року було  прийнято рішення розірвати вказаний договір №24-б  від 21,07,11 року та прийнято рішення    змінити  депозитарну установу-зберігача акцій.
Наглядовою радою товариства, 16 жовтня  2015   року було  прийнято рішення  та затверджено  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ БІ КЕПІТАЛ" Зберігачем акцій Товариства, у якого Товариство відкрило рахунки у цінних паперах  власникам акцій, які особисто  не уклали з депозитарною установою - зберігачем прямих договорів про зберігання своїх акцій  після їх де матеріалізації у 2011 році.

Реквізити Зберігача:

  • Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ БІ КЕПІТАЛ".
  • Код за ЄДРПОУ: 39650290.
  • Місцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16
  • Телефон контактної особи: ВАСІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ-директор, тел. 044 351-79-19, 050 444-77-08, 096 656-98-87.
  •  Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Ліцензія  видана національною комісією  з цінних паперів та фондового ринку;  дата прийняття  та номер рішення про видачу ліцензії: 28,07,15 р., № 1114;

 

  Наглядова рада товариства

Україна, 04176, м. Київ,
вул. Електриків, 26
Тел.: +38(044) 351 77 00
Факс.: +38(044) 351 77 17
tddir@lk.kiev.ua
marketing@lk.kiev.ua
© 2018 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Всі права захищені. Розробка сайту 2x3