18 квітня 2018р. Протоколи про підсумки голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на Річних  (чергових)  загальних зборах  акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 

(далі – «Товариство»)

м. Київ

   18 квітня  2018  р.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

 • Мурашко О.А.  – Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

 • Дата проведення загальних зборів:  18 квітня  2018  р.
 • Час відкриття загальних зборів акціонерів: 13-00

Станом на 12.50 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів  загальною кількістю  31  особа,  які  у  сукупності    володіють   3 227 466  шт. простих іменних акцій, з них 2  акціонери/представники акціонерів  володіють у  сукупності  3 225 723   голосуючими акціями, що   становить   99,18    % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 13 квітня 2018 р., тобто на дату складання переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
       Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Мурашко О.А.  -Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 3 225 723  голосів, що становить  100 % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

З 1-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Мурашко О.А.  – Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

 

ПІДПИСИ:
Голова Лічильної  комісії:     ___________________ /Мурашко О.А.

Члени Лічильної комісії:   ___________________ / Блажко Л.А.

           ____________________ /Лекарь М.А.      
        
           
Підписи засвідчую:
Голова Правління
Приватного акціонерного товариства
 «Завод «Кузня на Рибальському»
          ___________________ /Шандра В.О.

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на Річних  (чергових)  загальних зборах  акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 

(далі – «Товариство»)

м. Київ

      18 квітня  2018  р.

Лічильна комісія в складі:

 • Мурашко О.А.  – Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

 • Дата проведення загальних зборів:  18 квітня  2018  р.
 • Час відкриття загальних зборів акціонерів: 13-00

Станом на 12.50 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів  загальною кількістю  31  особа,  які  у  сукупності    володіють   3 227 466  шт. простих іменних акцій, з них 2  акціонери/представники акціонерів  володіють у  сукупності  3 225 723   голосуючими акціями, що   становить   99,18    % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 13 квітня 2018 р., тобто на дату складання переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах.

ДРУГЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання  про обрання  Голови та Секретаря  загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів  Головко І. І.
Обрати Секретарем загальних зборів Пастуха  Д. М.
Надати повноваження Голові загальних зборів Головко І. І. та Секретарю  загальних зборів Пастуху Д. М.  підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723  голосів, що становить  100 % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Обрати Головою загальних зборів  Головко І. І.
Обрати Секретарем загальних зборів Пастуха  Д. М.
Надати повноваження Голові загальних зборів Головко І. І.  та Секретарю  загальних зборів Пастуху Д. М.  підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.

ТРЕТЄ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723  голосів, що становить  100 % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

ЧЕТВЕРТЕ  ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:
кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
 «За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723  голосів, що становить  100 % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:
кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

П’ЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити.

ШОСТЕ  ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ШОСТЕ  ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Звіт  Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Звіт  Ревізійної комісії за 2017 рік затвердити. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Річний  звіт  (річну  фінансову звітність) Товариства за 2017 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Річний  звіт  (річну  фінансову звітність) Товариства за 2017 рік затвердити.

ДЕВ’ЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Розгляд питання  про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (змін до них), які можуть вчинятися  Товариством протягом не більш як одного  року  з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення:
Надати попередню згоду  на вчинення  Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності  значних правочинів, які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш  як одного року з дати прийняття такого рішення  (з дня проведення даних  річних  загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути майно, роботи,  послуги та інше  з граничною вартістю у національній валюті України до  5 000 000 000  (п’ять мільярдів) грн. 00 коп, а також надати попередню згоду  на укладання   Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності будь-яких  додаткових угод до укладених Товариством   значних правочинів. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів та змін до таких правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Надати попередню згоду  на вчинення  Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності  значних правочинів, які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш  як одного року з дати прийняття такого рішення  (з дня проведення даних  річних  загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути майно, роботи,  послуги та інше  з граничною вартістю у національній валюті України до  5 000 000 000  (п’ять мільярдів) грн. 00 коп, а також надати попередню згоду  на укладання   Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності будь-яких  додаткових угод до укладених Товариством   значних правочинів. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів та змін до таких правочинів.

ДЕСЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Розгляд питання  про  попереднє надання згоди  на внесення змін до Кредитного договору № 151317К6  від  29.12.2017  року.
Проект рішення:
Надати право Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»  (надалі – Товариство), або іншій уповноваженій ним особі, на внесення від імені Товариства будь-яких змін до  умов Кредитного договору № 151317К6  від  29.12.2017  року (надалі – Кредитний договір),  укладеного  між  Товариством   та  Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України»,  а також на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких додаткових угод до цього Кредитного договору, в тому числі угоди про його розірвання, а також надати право Голові правління, або іншим уповноваженим ним особам, які мають право діяти кожен окремо, визначати від імені Товариства будь-які умови таких додаткових угод на їх власний розсуд. 

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Надати право Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»  (надалі – Товариство), або іншій уповноваженій ним особі, на внесення від імені Товариства будь-яких змін до  умов Кредитного договору № 151317К6  від  29.12.2017  року (надалі – Кредитний договір),  укладеного  між  Товариством   та  Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України»,  а також на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких додаткових угод до цього Кредитного договору, в тому числі угоди про його розірвання, а також надати право Голові правління, або іншим уповноваженим ним особам, які мають право діяти кожен окремо, визначати від імені Товариства будь-які умови таких додаткових угод на їх власний розсуд. 

ОДИНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства. Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.
Проект рішення:
Привести статут товариства у відповідність  до чинного законодавства.  Внести зміни та доповнення до Статуту  Товариства шляхом його викладення у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту     ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». 
 Уповноважити Голову Правління Товариства Шандру В. О.  підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»,  та здійснити особисто,  або через уповноважену ним особу, всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Привести статут товариства у відповідність  до чинного законодавства.  Внести зміни та доповнення до Статуту  Товариства шляхом його викладення у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту     ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». 
 Уповноважити Голову Правління Товариства Шандру В. О.  підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»,  та здійснити особисто,  або через уповноважену ним особу, всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту.

ДВАНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішніх положень Товариства   про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію   шляхом їх  викладення у нових редакціях. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаних положень в  новій  редакції.
Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях. Затвердити нові редакції наступних внутрішніх положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» : Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію. 
Надати повноваження Голові загальних зборів Головко І. І. та Секретарю  загальних зборів Пастуху Д. М.  підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях. Затвердити нові редакції наступних внутрішніх положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» : Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію. 
Надати повноваження Голові загальних зборів Головко І. І. та Секретарю  загальних зборів Пастуху Д. М.  підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.
ТРИНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження аудиторського висновку  за 2017 рік. Затвердження аудиторського  висновку за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Аудиторський висновок  за  підсумками перевірки діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Аудиторський висновок  за  підсумками перевірки діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Чистий прибуток, у розмірі  18 621  тис. грн.,  отриманий Товариством у 2017 р., розподілити наступним чином:
95 % чистого  прибутку, залишити у розпорядженні Товариства. 
5% чистого прибутку, направити на формування резервного капіталу.
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Чистий прибуток, у розмірі  18 621  тис. грн.,  отриманий Товариством у 2017 р., розподілити наступним чином:
95 % чистого  прибутку, залишити у розпорядженні Товариства. 
5% чистого прибутку, направити на формування резервного капіталу.
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ПІДПИСИ:
Голова Лічильної  комісії:     ___________________ / Мурашко О.А.

Члени Лічильної комісії:   ____________________ / Блажко Л.А.

           ____________________ /Лекарь М.А.      
        
           
Підписи засвідчую:
Голова Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

          ___________________ /Шандра В.О.

назад
Замовити каталог