22 квітня 2019р. Протоколи підсумків голосування чергових загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1

на Річних  (чергових)  загальних зборах  акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 

(далі – «Товариство»)

м. Київ                         22 квітня  2019  р.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

 • Сагаловська Ю. В. – Голова Лічильної комісії.
 • Мурашко О.А.  – член Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А.      – член Лічильної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

 • Вид загальних зборів акціонерів: чергові   загальні збори акціонерів.
 • дата проведення загальних зборів:  22 квітня  2019  р.
 • Місце проведення загальних зборів:  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
 •  дата складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах:  станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 17 квітня 2019 року.
 • Загальна кількість осіб, включених до переліку  акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах:    3088  осіб.
 • Розмір статутного капіталу  складає   168 087 346,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімдесят сім тисяч триста сорок шість)   грн. 00 (нуль) коп. та  поділений на 3 430 354 (три мільйони чотириста тридцять тисяч триста п’ятдесят чотири) шт.  простих іменних акцій номінальною вартістю 49 (сорок дев’ять) грн. 00 (нуль) коп.  кожна.
 • загальна кількість голосуючих акцій:       1 823 828,00   штук, які включені до переліку акціонерів, та які у відповідності  до ст. 65-4 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право голосу на загальних зборах акціонерів, станом на 17 квітня 2019 р., тобто на дату складання переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах.
 • Реєстрацію акціонерів розпочато о 11-30.
 • Реєстрація акціонерів завершена о 13-50. 
 • час відкриття загальних зборів акціонерів: 14-00.
 •       час  проведення загальних зборів акціонерів: до 15-30.
 • станом на 13-50, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів,  загальною кількістю  133  особи,  які       у  сукупності    володіють  1 722 811  штуками голосуючих акцій, що складає 94,4613 %  від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства.
 • Реєстраційною комісією акціонерам – власникам голосуючих акцій було видано по 115 бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.
 • Після проведення голосування акціонерами було повернуто Лічильній комісії по 36 бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.
 • 126 повернутих акціонерами  бюлетенів лічильна комісія визнала недійсними.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Царікова О.І. – Голова Лічильної комісії.
 • Зубрицька Г.В. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснила  тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства  від 07 березня 2019 р. (Протокол № б/н)

   ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 794,00   голосів, що становить         99,65   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0 голосів,   що становить         0   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 73  голосами, що становить         0,0042   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

З 1-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Царікова О.І. – Голова Лічильної комісії.
 • Зубрицька Г.В. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової Лічильної  комісії:                    

___________________ / Сагаловська Ю. В.

Члени тимчасової Лічильної комісії:                     

 ___________________ / Мурашко О.А.  

                                                                             

____________________ / Блажко Л.А.                            

Підписи засвідчую:

Голова Правління

Приватного акціонерного товариства

 «Завод «Кузня на Рибальському»

                                                                              

___________________ /Шандра В.О.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2

на Річних  (чергових)  загальних зборах  акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 

(далі – «Товариство»)

м. Київ                         22 квітня  2019  р.

Лічильна комісія в складі:

 • Царікова О.І. – Голова Лічильної комісії.
 • Зубрицька Г.В. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

 • Вид загальних зборів акціонерів: чергові   загальні збори акціонерів.
 • дата проведення загальних зборів:  22 квітня  2019  р.
 • Місце проведення загальних зборів:  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
 •  дата складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах:  станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 17 квітня 2019 року.
 • Загальна кількість осіб, включених до переліку  акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах:    3088  осіб.
 • Розмір статутного капіталу  складає   168 087 346,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімдесят сім тисяч триста сорок шість)   грн. 00 (нуль) коп. та  поділений на 3 430 354 (три мільйони чотириста тридцять тисяч триста п’ятдесят чотири) шт.  простих іменних акцій номінальною вартістю 49 (сорок дев’ять) грн. 00 (нуль) коп.  кожна.
 • загальна кількість голосуючих акцій:       1 823 828,00   штук, які включені до переліку акціонерів, та які у відповідності  до ст. 65-4 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право голосу на загальних зборах акціонерів, станом на 17 квітня 2019 р., тобто на дату складання переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах.
 • Реєстрацію акціонерів розпочато о 11-30.
 • Реєстрація акціонерів завершена о 13-50. 
 • час відкриття загальних зборів акціонерів: 14-00.
 •       час  проведення загальних зборів акціонерів: до 15-30.
 • станом на 13-50, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів,  загальною кількістю  133  особи,  які       у  сукупності    володіють  1 722 811  штуками голосуючих акцій, що складає 94,4613 %  від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства.
 • Реєстраційною комісією акціонерам – власникам голосуючих акцій було видано по 115 бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.
 • Після проведення голосування акціонерами було повернуто Лічильній комісії по 36 бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.
 • 126 повернутих акціонерами  бюлетенів лічильна комісія визнала недійсними.

ДРУГЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 626   голосів, що становить       99,6410    % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  63  голосів,   що становить              0,0037      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 94  голосами, що становить          0,0055        % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

ТРЕТЄ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 710   голосів, що становить         99,6459   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0 голосів,   що становить         0   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 157  голосами, що становить         0,0093   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

ЧЕТВЕРТЕ  ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 511   голосів, що становить         99,63   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  63  голосів,   що становить              0,0037      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 252  голосами, що становить         0,0146   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік затвердити.

П»ЯТЕ   ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 416   голосів, що становить         99,6288   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  63  голосів,   що становить              0,0037      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 126  голосами, що становить         0,0073   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

ШОСТЕ  ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Звіт  Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 416 голосів, що становить         99,6288   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0  голосів,   що становить              0      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 378   голосами, що становить         0,0219   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Звіт  Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний  звіт  (річну  фінансову звітність) Товариства за 2018 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 416 голосів, що становить         99,6288   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0  голосів,   що становить              0      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 420   голосами, що становить         0,0244   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Річний  звіт  (річну  фінансову звітність) Товариства за 2018 рік затвердити.

ВОСЬМЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Розгляд питання  про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (змін до них), які можуть вчинятися  Товариством протягом не більш як одного  року  з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду  на вчинення  Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності  значних правочинів, які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш  як одного року з дати прийняття такого рішення  (з дня проведення даних  річних  загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути майно, роботи,  послуги та інше  з граничною вартістю у національній валюті України до  5 000 000 000  (п’ять мільярдів) грн. 00 коп, а також надати попередню згоду  на укладання   Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності будь-яких  додаткових угод до укладених Товариством   значних правочинів. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів та змін до таких правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 164 голосів, що становить         99,6142   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  105  голосів,   що становить              0,0061      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 441   голосами, що становить         0,0256   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду  на вчинення  Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності  значних правочинів, які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш  як одного року з дати прийняття такого рішення  (з дня проведення даних  річних  загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути майно, роботи,  послуги та інше  з граничною вартістю у національній валюті України до  5 000 000 000  (п’ять мільярдів) грн. 00 коп, а також надати попередню згоду  на укладання   Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності будь-яких  додаткових угод до укладених Товариством   значних правочинів. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів та змін до таких правочинів.

ДЕВ»ЯТЕ   ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства. Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту  Товариства шляхом його викладення у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту     ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».  Уповноважити Голову Правління Товариства Шандру В. О.  підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» та здійснити особисто,  або через уповноважену ним особу, всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 311 голосів, що становить         99,6227   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0  голосів,   що становить              0      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 525   голосами, що становить         0,0305   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до Статуту  Товариства шляхом його викладення у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту     ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».  Уповноважити Голову Правління Товариства Шандру В. О.  підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» та здійснити особисто,  або через уповноважену ним особу, всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту.

ДЕСЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГОРозгляд питання  про  попереднє надання згоди  на внесення змін до Кредитного договору № 151317К6  від  29.12.2017  року.

Проект рішення:

Надати право Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»  (надалі – Товариство), або іншій уповноваженій ним особі, на внесення від імені Товариства будь-яких змін до  умов Кредитного договору № 151317К6  від  29.12.2017  року (надалі – Кредитний договір),  укладеного  між  Товариством   та  Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України»,  а також на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких додаткових угод до цього Кредитного договору, в тому числі угоди про його розірвання, а також надати право Голові правління, або іншим уповноваженим ним особам, які мають право діяти кожен окремо, визначати від імені Товариства будь-які умови таких додаткових угод на їх власний розсуд. 

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 227 голосів, що становить         99,6178   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0  голосів,   що становить              0      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 483  голосами, що становить         0,0280   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Надати право Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»  (надалі – Товариство), або іншій уповноваженій ним особі, на внесення від імені Товариства будь-яких змін до  умов Кредитного договору № 151317К6  від  29.12.2017  року (надалі – Кредитний договір),  укладеного  між  Товариством   та  Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України»,  а також на укладення та підписання від імені Товариства будь-яких додаткових угод до цього Кредитного договору, в тому числі угоди про його розірвання, а також надати право Голові правління, або іншим уповноваженим ним особам, які мають право діяти кожен окремо, визначати від імені Товариства будь-які умови таких додаткових угод на їх власний розсуд. 

ОДИНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішнього положення Товариства   про Загальні збори шляхом його  викладення у новій редакції. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаного положення в  новій  редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Загальні збори, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 416 голосів, що становить         99,6288   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0  голосів,   що становить              0      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 378  голосами, що становить         0,0219   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Загальні збори, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів.

ДВАНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішнього положення Товариства про  Наглядову раду шляхом його  викладення у новій редакції. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаного положення в  новій  редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 122 голосів, що становить         99,6117   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0  голосів,   що становить              0      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 420  голосами, що становить         0,0244   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду.

ТРИНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішнього положення Товариства про Правління шляхом його  викладення у новій редакції. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаного положення в  новій  редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Правління, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Правління.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 715 933 голосів, що становить         99,6008   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0  голосів,   що становить              0      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 294  голосами, що становить         0,0171   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Правління, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Правління.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію шляхом його  викладення у новій редакції. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаного положення в  новій  редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 479 голосів, що становить         99,6325   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0  голосів,   що становить              0      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 252  голосами, що становить         0,0146   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію.

П»ЯТНАДЦЯТЕ   ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про затвердження аудиторського висновку  за 2018 рік. Затвердження аудиторського  висновку за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Аудиторський висновок  за  підсумками перевірки діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 716 290 голосів, що становить         99,6215   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  0  голосів,   що становить              0,0146      % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 378  голосами, що становить         0,0219   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Аудиторський висновок  за  підсумками перевірки діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

ШІСТНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, у розмірі  33 115  тис. грн.,  отриманий Товариством у 2018 р., розподілити наступним чином:

95 % чистого  прибутку, залишити у розпорядженні Товариства.

5% чистого прибутку, направити на формування резервного капіталу.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 1 715 744 голосів, що становить         99,5898   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами  віддано  252  голосів,   що становить              0 ,0146     % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

  «Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 609  голосами, що становить         0,0353   % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток, у розмірі  33 115  тис. грн.,  отриманий Товариством у 2018 р., розподілити наступним чином:

95 % чистого  прибутку, залишити у розпорядженні Товариства.

5% чистого прибутку, направити на формування резервного капіталу.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної  комісії:                   

 ___________________ / Царікова О.І.

Члени Лічильної комісії:                      

 ____________________ / Зубрицька Г.В.

                                                             

____________________ / Лекарь М.А.

Підписи засвідчую:

Голова Правління

Приватного акціонерного товариства

 «Завод «Кузня на РибальсЬкому»

                                                                

___________________ /Шандра В.О.

назад
Замовити каталог