10 грудня 2018р. Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1

На позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на РибальсЬкому»

(далі – Товариство)

м. Київ

10 грудня 2018 р.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

 • Сагаловська Ю. В. – Голова Лічильної комісії.

 • Мурашко О.А. – член Лічильної комісії.

 • Зубрицька Г.В. – член Лічильної комісії.

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

 • Дата проведення загальних зборів: 10 грудня 2018 р.

 • Час відкриття загальних зборів акціонерів: 13.00

Станом на 12.50 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів загальною кількістю 32 осіб, які у сукупності володіють 3 227 508 шт. простих іменних акцій, з них 1 (один) акціонер/представник акціонера володіють у сукупності 3 225 723 голосуючими акціями, що становить 99,16 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 05 грудня 2018 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Царікова О.І. – Голова Лічильної комісії.

 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.

 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 3 225 723 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

З 1-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Царікова О.І. – Голова Лічильної комісії.

 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.

 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 30 жовтня 2018 р. (Протокол № б/н).

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової Лічильної комісії:___________________ / Сагаловська Ю. В.

Члени Тимчасової Лічильної комісії:____________________ / Мурашко О.А.

                                                            ____________________ / Зубрицька Г.В.

Підписи засвідчую:

Голова Правління

Приватного акціонерного товариства

«Завод «Кузня на Рибальському»

___________________ /Шандра В.О.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2

На позачергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на РибальсЬкому»

(далі – Товариство)

м. Київ

10 грудня 2018 р.

Лічильна комісія в складі:

 • Царікова О.І. – Голова Лічильної комісії.

 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.

 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

 • Дата проведення загальних зборів: 10 грудня 2018 р.

 • Час відкриття загальних зборів акціонерів: 13.00

Станом на 12.50 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів загальною кількістю 32 осіб, які у сукупності володіють 3 227 508 шт. простих іменних акцій, з них 1 (один) акціонер/представник акціонера володіють у сукупності 3 225 723 голосуючими акціями, що становить 99,16 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 05 грудня 2018 р.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Проект рішення:

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 3 225 723 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

СЛУХАЛИ:

Проект рішення:

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 3 225 723 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання  про  припинення  повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

 • Полюга Світлана Леонідівна(акціонер Товариства) – член Наглядової ради Товариства.

 • Ярматова Лариса Віталіївна(акціонер Товариства)  – член Наглядової ради Товариства.

 • Порошенко Олексій Іванович(уповноважений представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТСКЕПІТАЛ») –  член Наглядової ради Товариства.

 • Ганапольський Дмитро Олександрович(уповноважений представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНКІФ «ВІК») – член Наглядової ради Товариства.

 • Лопушенко Антон Миколайович (уповноважений представник акціонера Товариства  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА ») – член Наглядової  ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

 • Полюга Світлана Леонідівна(акціонер Товариства) – член Наглядової ради Товариства.

 • Ярматова Лариса Віталіївна(акціонер Товариства)  – член Наглядової ради Товариства.

 • Порошенко Олексій Іванович(уповноважений представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТСКЕПІТАЛ») –  член Наглядової ради Товариства.

 • Ганапольський Дмитро Олександрович(уповноважений представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНКІФ «ВІК») – член Наглядової ради Товариства.

 • Лопушенко Антон Миколайович (уповноважений представник акціонера Товариства  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА ») – член Наглядової  ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 3 225 723 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

П’яте ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: розгляд питання про обрання  членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Проект рішення:

Обрати наглядову раду в запропонованому нижче складі.

1

Білоног Олексій Вікторович (представник акціонера Товариства – ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр), що володіє 3 225 723 шт., простих iменних акцiй Емітента). Білоног О. В. акціями Емітента не володіє; 1975 р. н; освіта вища, Директор з юридичних питань ТОВ «Група ТАС». Особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Є письмова заява кандидата на обрання. Обрати особу на посаду терміном на 3 (три) роки.

2

Ярматова Лариса Віталіївна  (акціонер Товариства). Ярматова Л. В. 1967 р. н; володіє 63 шт. простих іменних акцій Емітента; освіта вища; Начальник фінансово-аналітичного відділу Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на РибальсЬкому», особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Є письмова заява кандидата на обрання. Обрати особу на посаду терміном на 3 (три) роки.

3

Полюга Свiтлана Леонiдiвна (акціонер Товариства). Полюга С. Л. 1965 р. н; володіє 63 шт. простих іменних акцій Емітента; освіта вища; спецiалiст вiддiлу маркетингу Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на РибальсЬкому»; особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Обрати особу на посаду терміном на 3 (три) роки.

ВИРІШИЛИ:

Обрати наглядову раду в запропонованому нижче складі.

1

Білоног Олексій Вікторович (представник акціонера Товариства – ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр), що володіє 3 225 723 шт., простих iменних акцiй Емітента). Білоног О. В. акціями Емітента не володіє; 1975 р. н; освіта вища, Директор з юридичних питань ТОВ «Група ТАС». Особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Є письмова заява кандидата на обрання. Обрати особу на посаду терміном на 3 (три) роки.

2

Ярматова Лариса Віталіївна  (акціонер Товариства). Ярматова Л. В. 1967 р. н; володіє 63 шт. простих іменних акцій Емітента; освіта вища; Начальник фінансово-аналітичного відділу Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на РибальсЬкому», особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Є письмова заява кандидата на обрання. Обрати особу на посаду терміном на 3 (три) роки.

3

Полюга Свiтлана Леонiдiвна (акціонер Товариства). Полюга С. Л. 1965 р. н; володіє 63 шт. простих іменних акцій Емітента; освіта вища; спецiалiст вiддiлу маркетингу Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на РибальсЬкому»; особа непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Обрати особу на посаду терміном на 3 (три) роки.

.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 3 225 723 голосів, що становить 100 % від кількості присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.

«Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0 голосами.

«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: ___________________ / Царікова О.І.

Члени Лічильної комісії: ____________________ / Блажко Л.А.

                                         ____________________ /Лекарь М.А.

Підписи засвідчую:

Голова Правління

Приватного акціонерного товариства

«Завод «Кузня на Рибальському»

___________________ /Шандра В.О.

назад
Замовити каталог