15.05.2017р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

1.2.Організаційно правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента

04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://lk.com.ua/

1.7.Електорнна поштова адреса емітента

adalari@lk.kiev.ua

1.8. Дата вчинення події

«15»травня 2017 року

1.9.Вид особливої інформації

Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емітента

2.Текст повідомлення:
2.1.«15» травня  2017 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства  – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК»   письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника даного акціонера. Згідно даного повідомлення ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ наступного відкликаного акціонером члена Наглядової ради – представника акціонера:
член Наглядової ради Товариства Ричек Валерій Васильович (Паспорт серії  СО № 301822, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, 21 грудня 1999 р.). Ричек В. В. володiє 0, 0 % статутного капiталу емітента. Ричека В. В. було обрано як уповноваженого представника  акціонера Товариства – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; місцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-а), яке володіє 394 491 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 19 330 059 грн. 00 коп., що становить 11,50 % від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішення: повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера Товариства  – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК».  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: рішення акціонера Товариства – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» про заміну уповноваженого представника – члена Наглядової ради. Ричек В. В. перебував  на даній посаді протягом 1 /один/ міс. 17 днів. Ричек В. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2.«15» травня  2017 р.. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства  – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК»   письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника даного акціонера.
Згідно даного повідомлення  НАБУВ ПОВНОВАЖЕНЬ наступний  новий член Наглядової ради – представник  акціонера:
Ганапольський Дмитро Олександрович, член Наглядової ради Товариства  (паспорт серiя СН № 749418, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 12.02.1998 р.); Ганапольський Д. О. володiє 0, 0 % статутного капiталу емiтента обраний терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера Товариства  – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК».  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: рішення акціонера Товариства – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» про заміну уповноваженого представника – члена Наглядової ради. Інші посади, які особа обіймала   протягом останніх п’яти років: директор КУА “Фьюжн Капiтал Партнерз”, є уповноваженим представником акціонера Товариства  – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; місцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-а), яке володіє 394 491 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 19 330 059 грн. 00 коп., що становить 11,50 % від статутного капіталу Товариства.  Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.Пiдпис.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правління
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

       _______________ Шандра Валерій Олександрович
              / підпис МП /

назад
Замовити каталог