21.04.2017р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
1.2.Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14312364
1.4.Місцезнаходження емітента 04176, місто Київ, вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 425-10-00, (044) 425-21-50.
1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://lk.com.ua/
1.7.Електронна поштова адреса емітента adalari@lk.kiev.ua
1.8. Дата вчинення події 21 квітня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емітента

2.Текст повідомлення:
2.1. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»  21 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Шандра Валерій Олександрович (Паспорт серії СО № 038251, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 22.01.1999 р.),  обраний  строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно. Підстава такого рішення:  закінчення терміну повноважень  особи на цій посаді.  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства  про переобрання Шандри В. О. на посаду Голови Правління ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термін повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Правління ПАТ «Завод «Ленінська кузня».  Шандра В.О.  володіє 63 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.2. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»  21 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Попик Ніна Миколаївна (Паспорт серії СН  № 786298, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 07.04.1998 р.),  обрана  строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно. Підстава такого рішення:  закінчення терміну повноважень  особи на цій посаді.  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства  про переобрання Попик Н. М. на посаду члена  Правління ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термін повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ПАТ «Завод «Ленінська кузня».  Попик Н.М. володіє 21 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 1 029 грн. 00 коп., що становить 0, 000612 % від статутного капіталу Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.3. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»  21 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Секретар Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Каширський Валентин Борисович (Паспорт серії СО № 283016, виданий Ватутінськи РУГУ МВС України в м. Києві 02.12.1999 р.),  обраний  строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно.  Підстава такого рішення:  закінчення терміну повноважень  особи на цій посаді.  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства  про переобрання Каширського В. Б.  на посаду члена  Правління ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термін повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник
Генерального директора з фінансів ПАТ «Завод «Ленінська кузня», Директор з
фінансів та аналітики ПАТ «Завод «Ленінська кузня». Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.4. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»  21 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:
Член Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Білозубенко Сергій Андрійович (Паспорт серії ЕО № 695241, виданий Центральним РВ ММУ УМВС  України  в  Миколаївській  області 02.03.1999 р.),  обраний  строком на 3 (три) роки до 20.04.2020 року включно. Підстава такого рішення:  закінчення терміну повноважень  особи на цій посаді.  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства  про переобрання Білозубенка С. А. на посаду члена  Правління ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» на новий термін повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник Генерального директора з підготовки виробництва. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.Пiдпис.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:

Голова Правлiння
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

_______________Шандра Валерiй Олександрович
/ пiдпис МП /

назад
Замовити каталог