30.03.2017р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»

1.2.Організаційно правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента

04176 місто Київ, вулиця  Електриків, 26

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://lk.com.ua/

1.7.Електорнна поштова адреса емітента

adalari@lk.kiev.ua

1.8. Дата вчинення події

30 березня 2017 року

1.9.Вид особливої інформації

Зміна  складу  посадових   осіб   емітента

2.Текст повідомлення:
2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Порошенко Олексій Іванович (Паспорт серії СН № 815898, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 22.05.1998 р.).  Порошенко О. І. володіє 1 480 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю  72 520  грн. 00 коп.,  що становить  0, 0431 %  від статутного капіталу Товариства. Порошенка О. І. було обрано як уповноваженого  представника акціонера Товариства – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 33549199; місцезнаходження: м. Київ, вул. Електриків, 29-А), яке володіє 2 831 232 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю  138 730 368 грн. 00 коп.,  що становить  82,5347 % від статутного капіталу Товариства.  Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом 11 місяців 11 днів. Порошенко О. І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Полюга Світлана Леонідівна (Паспорт серії СН № 752704, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 19.02.1998 р.). Полюга С. Л.  володіє  63 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю  3 087 грн. 00 коп.,  що становить  0, 001836 %  від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом 11 місяців 11 днів. Полюга С. Л.  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Ярматова Лариса Віталіївна (паспорт серії СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києві 11.01.1995р.). Ярматова Л. В.  володіє 63 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом 7 років 11 місяців 27 днів. Ярматова Л. В.  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Ганапольський Дмитро Олександрович (паспорт серії СН № 749418, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 12.02.1998 р.). Ганапольський Д. О. акціями Товариства не володіє.  Ганапольського  Д. О. було обрано як  уповноваженого  представника  акціонера Товариства –  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; місцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-а), яке володіє 394 491 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 19 330 059 грн. 00 коп., що становить 11,50 % від статутного капіталу Товариства.  Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом 11 місяців 11 днів.  Ганапольський Д. О.  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Наглядової ради ПАТ «ЗЛК» Цимбал Олександр Олексійович (паспорт серії СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області, 20.01.2004 р.). Цимбал О. О. акціями Товариства не володіє.  Цимбала О. О. було обрано як уповноваженого представника  акціонера Товариства – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОВА» (код за ЄДРПОУ: 34294419; місцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-а), яке на теперішній час акціями Товариства не володіє. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом 11 місяців 11 днів.  Цимбал О. О.  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЗЛК»  Бергер  Світлана Іванівна (Паспорт серії  СО № 290516 виданий Залізничним РУГУ МВС України  в м. Києві, дата видачі  16.12.1999 р.). Бергер С. І. володіє 63 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп.,  що становить  0, 001836 %   від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом 12 років 11 місяців 10 днів. Бергер С. І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.7. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Ревізійної комісії  ПАТ «ЗЛК»  Бондаренко  Тамара  Євгенівна (Паспорт серії  СО № 948551, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 25.06.2002 р.).  Бондаренко Т. Є. володіє 63 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп.,  що становить  0, 001836 %   від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом 4 років. Бондаренко Т. Є. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:
Член Ревізійної комісії ПАТ «ЗЛК»   Калініченко  Євгеній  Петрович (Паспорт серії  СО № 813181, виданий Святошинським РУГУ  МВС  України  в  м. Києві, дата видачі 05.07.2002 р.). Калініченко Є. П. володіє 63 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю 3087,00 грн. 00 коп.,  що становить  0, 001836 %   від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК». Особа перебувала на даній посаді протягом 18 років 8 місяців 22 днів. Калініченко Є. П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.9. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ОБРАННЯ: член Наглядової ради Товариства Ричек Валерій Васильович (Паспорт серії  СО № 301822, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, 21 грудня 1999 р.), обраний  терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які Ричек В. В. обіймав   протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Богдан-Елекстротранс» (за сумісництвом), юрист ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «МОНІТОР». Ричек В. В. є уповноваженим представником акціонера Товариства  – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; місцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-а), яке володіє 394 491 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 19 330 059 грн. 00 коп., що становить 11,50 % від статутного капіталу Товариства.  Ричек В. В. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Цимбал Олександр Олексійович (Паспорт серії  СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області, 20.01.2004 р.), обраний  терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які Цимбал О. О.  обіймав   протягом останніх п’яти років: начальник відділу структурування власності департаменту з корпоративних прав та зв’язків з інвесторами Корпорації «БОГДАН»,  Голова Наглядової ради ПАТ “ЗНВКІФ “БОГДАН-КАПІТАЛ”. Цимбал О. О. є уповноваженим представником акціонера Товариства  – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А, яке володіє 25 203 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю  1 234 947  грн. 00 коп., що становить 0,7347 %  від статутного капіталу Товариства.  Цимбал О. О. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Полюга Світлана Леонiдiвна (Паспорт серії СН № 752704, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 19.02.1998 р.), обрана  терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які  Полюга С. Л.  обіймала   протягом останніх п’яти років: спецiалiст вiддiлу маркетингу Публічного акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня», заступник начальника вiддiлу маркетингу Публічного акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня». Полюга С. Л.  володіє  63 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю  3 087 грн. 00 коп.,  що становить  0, 001836 %  від статутного капіталу Товариства. Полюга С. Л.  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Порошенко Олексій Іванович (Паспорт серії СН № 815898, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 22.05.1998 р.), обраний терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які Порошенко О. І. обіймав   протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Завод «Ленiнська кузня»; Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд „Прайм Ессетс Кепiтал”. Порошенко О. І. є уповноваженим представником акціонера Товариства  – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 33549199; місцезнаходження: м. Київ, вул. Електриків, 29-А), яке володіє 2 831 232 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю  138 730 368 грн. 00 коп.,  що становить  82,5347 % від статутного капіталу Товариства.  Порошенко О. І. володіє 1 480 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю  72 520  грн. 00 коп.,  що становить  0, 0431 %  від статутного капіталу Товариства. Порошенко О. І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ОБРАННЯ:
член Наглядової ради Товариства Ярматова Лариса Віталіївна (паспорт серії СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києві 11.01.1995р.),  обрана  терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які  Ярматова Л. В.  обіймала   протягом останніх п’яти років: Начальник фінансово-аналітичного відділу Публiчного акцiонерного товариства «Завод «Ленiнська кузня». Ярматова Л. В.  володіє 63 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % від статутного капіталу Товариства. Ярматова Л. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.14. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ОБРАННЯ:
Член Ревізійної комісії Товариства Бергер  Світлана Іванівна (Паспорт серії  СО № 290516 виданий Залізничним РУГУ МВС України  в м. Києві, дата видачі  16.12.1999 р.), обрана терміном на 5 (п’ять) років. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які  Бергер С. І.  обіймала   протягом останніх п’яти років:  начальник відділу матеріально-технічного забезпечення  ДОЧІРНЬОГО  ПІДПРИЄМСТВА  «ЛК-Металургія»  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ».  Бергер С. І. володіє 63 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп.,  що становить  0, 001836 %   від статутного капіталу Товариства.  Бергер С. І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.15. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ОБРАННЯ:
Член Ревізійної комісії Товариства Бондаренко  Тамара  Євгенівна (Паспорт серії  СО № 948551, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі 25.06.2002 р.),    обрана терміном на 5 (п’ять) років. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які  Бондаренко Т. Є.  обіймала   протягом останніх п’яти років:  завідувач канцелярії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ». Бондаренко Т. Є. володіє 63 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп.,  що становить  0, 001836 %   від статутного капіталу Товариства. Бондаренко  Т. Є. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.16. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗЛК»  30 березня 2017 р. прийнято рішення про:
ОБРАННЯ:
Член Ревізійної комісії Товариства Калініченко  Євгеній  Петрович (Паспорт серії  СО № 813181, виданий Святошинським РУГУ  МВС  України  в  м. Києві, дата видачі 05.07.2002 р.), обраний  терміном на 5 (п’ять) років. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які  Калініченко Є. П. обіймав   протягом останніх п’яти років:  Начальник відділу ремонту та експлуатації планування та обліку енерго-ресурсів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»,
інженер  з розрахунків та режимів   електроспоживачів  відділу ремонту та експлуатації планування та обліку енерго-ресурсів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ». Калініченко Є. П. володіє 63 шт. простих іменних акцій   Товариства, загальною номінальною вартістю 3 087 грн. 00 коп.,  що становить  0, 001836 %   від статутного капіталу Товариства. Калініченко Є. П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.Підпис.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління ПАТ «ЗЛК» _______________  Шандра Валерій Олександрович
  / підпис   МП /

назад
Замовити каталог