06.03.2014р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
2. Код за ЄДРПОУ 14312364
3. Місцезнаходження Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 425-10-00, 425-21-50.
5. Електронна поштова  адреса adalari@lk.kiev.ua
6.  Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.lk.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

  1. Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ  „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися  06 березня 2014 року було прийнято наступне рішення:

Член Наглядової ради Товариства – Порошенко Олексій Іванович (паспорт серії СН № 815898, виданий Печерським  РУГУ МВС України в  м.Києві  22.05.1998р); володіє  0, 0431 % статутного капіталу емітента – звільнено.
Порошенко Олексій Іванович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Звільнена особа на посаді перебувала 3 роки.
Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів.

  1. Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ  „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися  06 березня 2014 року було прийнято наступне рішення:

Член Наглядової ради Товариства – Публічне акціонерне товариство  «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК»
Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 602606, дата проведення реєстрації:  09.07.2007 р.;  номер запису про державну реєстрацію: 1 071 105 0004 023300; місце проведення державної реєстрації: Подільська районна у місті Києві державна адміністрація; код за ЄДРПОУ: 34294509;  місцезнаходження:  Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків  29-а.; володіє  11,50 % статутного капіталу емітента – призначено.
Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління  Шандра Валерій Олександрович

06 березня 2014 року.

назад
Замовити каталог