24.04.2013р. Інформація про зміну складу посадових осіб

Публічне акціонерне товариство «завод «Ленінська Кузня»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
1.2. Організаційно-правова форма  емітента Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14312364
1.4. Місцезнаходження емітента Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 425-10-00.
1.6.Електронна поштова  адреса емітента adalari@lk.kiev.ua
1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.lk.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

  1. Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ  „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися  24 квітня 2013 року було прийнято наступне рішення: Член ревізійної комісії ТоваристваХоменко Олег Васильович   (паспорт серії СН № 823427, виданий Мінським РУГУ МВС України в  м. Києві 15.05.98р.); володіє  0, 0023 % статутного капіталу емітента –  звільнено.
    Хоменко Олег Васильович   непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які  Хоменко Олег Васильович   обіймав:  начальник відділу майнових відносин ПАТ „Завод „Ленінська кузня”. Звільнена особа на посаді перебувала 1 рік.

    Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів.

  2. Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ  „Завод „Ленінська кузня”, що відбулися  24 квітня 2013 року було прийнято наступне рішення:
    Член ревізійної комісії – Бондаренко Тамара Євгенівна  (паспорт серії СО № 948551, виданий Оболонським  РУГУ МВС України в  м.Києві  25.06.2002р); володіє  0, 0018 % статутного капіталу емітента – призначено.
    З 01.10.02 року працювала на посаді оператор ЕВМ 1-ї категорії – інспектора канцелярії,   а з  01.04.2009 року призначена на посаду Завідуючої відділом канцелярії Публічного акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня». Бондаренко Тамара Євгенівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Особу призначено на посаду до наступних чергових загальних зборів. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Голова Правління  Шандра Валерій Олександрович.

24 квітня 2013 року.

назад
Замовити каталог