Відомості про зберігача акцій

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ;
(далі – «Товариство»)
повідомляє:

Беручи до уваги Постанову Правління Національного банку України від 14.09.2015 № 602 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗПРОМБАНК», керуючись п. 9.3.2. договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів №24-б від 21,07,11 року укладеного між ПАТ «Завод «Ленінська кузня», та ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», п. 9 розділу 5 ПОЛОЖЕННЯ про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 за № 47, Наглядовою радою товариства, 16 жовтня 2015 року було прийнято рішення розірвати вказаний договір №24-б від 21,07,11 року та прийнято рішення змінити депозитарну установу-зберігача акцій.
Наглядовою радою товариства, 16 жовтня 2015 року було прийнято рішення та затверджено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙ БІ КЕПІТАЛ” Зберігачем акцій Товариства, у якого Товариство відкрило рахунки у цінних паперах власникам акцій, які особисто не уклали з депозитарною установою – зберігачем прямих договорів про зберігання своїх акцій після їх де матеріалізації у 2011 році.

Реквізити Зберігача:

  • Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙ БІ КЕПІТАЛ”.
  • Код за ЄДРПОУ: 39650290.
  • Місцезнаходження: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16
  • Телефон контактної особи: ВАСІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ-директор, тел. 044 351-79-19.
  • Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Ліцензія  видана національною комісією  з цінних паперів та фондового ринку;  дата прийняття  та номер рішення про видачу ліцензії: 28,07,15 р., № 1114;

Наглядова рада товариства

назад
Замовити каталог