ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування на загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД “КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ” 19.01.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД “КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ” 19.01.2022

Шановні акціонери!

19 січня 2022 року відбулися загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАВОД “КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ”.

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:

По першому питанню Порядку денного:

Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Царікової О.І. – голова лічильної комісії;

Шаравари К.С. – член лічильної комісії;

Яремчук Л.В. – член лічильної комісії.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймають участь 3 227 645 голосів акціонерів, що складає 94, 06 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 3 227 414 голосів, що складає 99,99 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Проти» – голосувало 126 голосів, що складає 0,0039 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Утрималось» – голосувало 105 голосів, що складає 0,0038 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Не брали участь у голосуванні» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Царікової О.І. – голова лічильної комісії;

Шаравари К.С. – член лічильної комісії;

Яремчук Л.В. – член лічильної комісії.

1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія.

(результати голосування – протокол тимчасової лічильної комісії № 1 від 19.01.2022 р.).

По другому питанню Порядку денного:

Про припинення повноважень членів наглядової ради

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

2.1. Припинити повноваження членів наглядової ради, у складі:

Полюги Світлани Леонідівни – член Наглядової ради;

Білонога Олексія Вікторовича – член Наглядової ради;

Ярматової Лариси Віталіївни – член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймають участь 3 227 645 голосів акціонерів, що складає 99,99 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 3 227 414 голосів, що складає 99,99 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Проти» – голосувало 126 голосів, що складає 0,0039 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Утрималось» – голосувало 105 голосів, що складає 0,0038 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Не брали участь у голосуванні» – голосувало 0 голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів.

Вирішили:

2.1. Припинити повноваження членів наглядової ради, у складі:

Полюги Світлани Леонідівни – член Наглядової ради;

Білонога Олексія Вікторовича – член Наглядової ради;

Ярматової Лариси Віталіївни – член Наглядової ради.

(результати голосування – протокол лічильної комісії № 2 від 19.01.2022 р.).

По третьому питанню Порядку денного:

Про обрання членів наглядової ради

Перелік кандидатів відображено у бюлетені для голосування № 3, та у відповідності до ч.3 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства»  затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 06/01/22 від 06.01.2022року).

Підсумки голосування:

Найменування/ПІБ кандидата Кількість набраних голосів Результат проведеного голосування

1.

Полюга Світлана Леонідівна

3 227 476

обрано

2.

Білоног Олексій Вікторович

3 227 275

обрано

3.

Ярматова Лариса Віталіївна

3 227 458

обрано

Вирішили:

1. Обрати членами наглядової ради Товариства:

Полюги Світлани Леонідівни – член Наглядової ради;

Білонога Олексія Вікторовича – член Наглядової ради;

Ярматової Лариси Віталіївни – член Наглядової ради.

(результати голосування – протокол лічильної комісії № 3 від 19.01.2022 р.).

По четвертому питанню Порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради

Проект рішення, винесеного на голосування з питання:

4.1. Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори строком на три роки без виплати винагороди. Уповноважити Шандру Валерія Олександровича на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

В голосуванні приймають участь 3 227 645 голосів акціонерів, що складає 99,99 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів.

«За» – голосувало 3 227 197 голосів, що складає 99,98 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Проти» – голосувало 273 голосів, що складає 0,0085 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Утрималось» – голосувало 84 голосів, що складає 0,0026 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Не брали участь у голосуванні» – голосувало 95 голосів, що складає 0,0029 відсотків від загальної кількості присутніх на зборах голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів.

Вирішили:

4.1. Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори строком на три роки без виплати винагороди. Уповноважити Шандру Валерія Олександровича на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.

(результати голосування – протокол лічильної комісії № 4 від 19.01.2022 р.)

ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

назад

Замовити каталог