Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

ПРАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

код за ЄДРПОУ 14312364

(надалі – «Товариство»)

станом на 13.01.2022 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у

загальних зборах Товариства, що скликані на 19.01.2022)*

Загальна кількість – 3 430 354 (три мільйони чотириста тридцять тисяч триста п’ятдесят чотири ) шт.– акції прості, іменні;

Загальна кількість голосуючих акцій – 3 338 879 (три мільйони триста тридцять вісім тисяч вісімсот сімдесят дев’ять) шт. – акції прості, іменні.

 

* – Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами та доповненнями) не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

назад
Замовити каталог