Технологічний комплекс для знищення непридатних ХЗЗР

Схема комплексу для знищення ХЗЗР

ВАТ “Завод” Ленінська кузня “ спільно з Інститутом газу НАН України в травні 2006 року завершують розробку промислового зразка Технологічного комплексу зі знищення непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин ( ХЗЗР) та інших токсичних відходів. Промислові випробування технологічного комплексу планується провести в Київській області на промисловому майданчику ТОВ “Профісор”.

Базові рішення, закладені в конструкцію технологічного комплексу є результатом фундаментальних і прикладних досліджень, які проводяться в Інституті газу НАН України починаючи з 1994 року. При виборі технічних рішень враховувалися Закон України “Про відходи” (187/98-ВР) і Директива 2000/76 / ЄС Європейського Парламенту та Ради по спалюванню відходів від 04.12.2000г.

З огляду на існуючі проблеми з перевезенням різних токсичних відходів (в тому числі і пестицидів) в місця їх можливої ​​переробки, технологічний комплекс спроектований в мобільному варіанті.

Конструкція технологічного комплексу базується на барботажной плавильної печі, ванна якої поділена на дві зони: зону піролізу і зону підігріву. Токсичні відходи завантажуються в піч в мішках вагою до 25 кг. При контакті з розплавом, температура якого дорівнює 1350°С, летючі токсичні компоненти відходів переходять в газову фазу і розкладаються.

Неорганічні компоненти препаратів і піровуглецю захоплюються тими, які циркулюють потоками розплаву і переміщаються в зону розігріву розплаву газо-кисневими пальниками. Тут відбувається вигоряння піровуглецю і завершується плавка мінеральної частини.

Очищення газоподібних продуктів деструкції відбувається в ежекторному скруббері, після чого вони допалюються в зоні підігріву. Димові гази охолоджуються в системі утилізації тепла і остаточно очищаються на другій стадії газоочистки, яка складається з скрубера повного випаровування, вузла підведення сорбентів, рукавного фільтра і димососа. Отриманий розплав періодично випускають з отриманням осклованого грануляту.

Експлуатаційні показники технологічного комплексу:

  1. Продуктивність по відходам – ​​до 100 кг/год.
  2. Ступінь деструкції токсичних летючих компонентів – 99,9999%.
  3. Ефективність очищення пірогазу від HCl – 99,0%.
  4. Ефективність очищення димових газів від HCl – 99,0%.
  5. Ефективність очищення димових газів від пилу – 99,8%.
  6. Температура розплаву – 1300-1350 ° С.
  7. Витрата природного газу – до 60 куб.м / год.
  8. Витрата кисню – до 120 куб.м / год.
  9. Тиск газу в трубопроводі – 1,2 ÷ 1,5 кг / кв.м.
назад
Замовити каталог